Team member
Akademik Akif Əlizadə
AMEA Prezidenti
Team member
Akademik İbrahim Quliyev
AMEA-nın vitse-prezidenti
Team member
Fətəli Abdullayev
AMEA İşlər İdarəsinin müdiri
Team member
Nazim Şükürov
AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının Direktoru
Team member
Vasif Abbasov
AMEA Təcrübə-sənaye zavodunun direktoru